European centre of excellence
for sustainable water technology

Wetsus 3 Daagse

NAM Excursie
NAM Excursie

Wetsus verzorgt sinds augustus 2008 proefjeslessen op basisscholen. Bij deze lessen wordt het klaslokaal omgebouwd tot een water- laboratorium. Door middel van een interactief programma leren de leerlingen o.a. welke eigenschappen water heeft, hoe afvalwater gezuiverd wordt en waar ons drinkwater vandaan komt.


Resultaten:

In het pilot jaar 2008-2009 heeft Wetsus op 25 basisscholen in Friesland dit programma gedraaid en werd het door de leerlingen gewaardeerd met een 8.7. Mede door dit positieve resultaat heeft Wetsus voor het schooljaar 2009-2010 meer ruimte gecreerd om de basisscholen van Friesland te bezoeken. In het afgelopen schooljaar werden maar liefst 120 basisscholen bezocht met een gemiddelde waardering van een 8.7!

Wetsus Waterprofessor
Wetsus Waterprofessor

Programma Drie Daagse

Het excursieprogramma ziet er als volgt uit:

Dagdeel 1:

Wetsus op bezoek in uw klaslokaal
Bij deze les wordt het klaslokaal omgebouwd tot een waterlaboratorium. Als voorzet op de rest van de ochtend laat de 'waterprof' van Wetsus een aantal demonstratieproefjes zien. De leerlingen schrijven hun bevindingen en conclusies op in een uitwerkingenboekje.

In de pauze zorgt de ‘waterprof’ ervoor dat het hele lokaal is omgebouwd tot een water- laboratorium. Door middel van grote plastic bakken is het knoeien van water in uw lokaal beperkt.

Na de pauze komen de leerlingen terug in het waterlaboratorium van Wetsus. De leerlingen krijgen een labjas aan en gaan per tweetal aan de slag met de 15 verschillende waterproefjes.

Dagdeel 2 :
Excursie op locatie
De leerlingen en begeleiding worden opgehaald met een bus vanaf school. De leerlingen bezoeken een bedrijf in de watersector, bijvoorbeeld het drinkwaterproductiebedrijf van Vitens. Daar krijgen ze een rondleiding en gaan de leerlingen zelf aan de slag met het filtreren en pompen van water. Activiteiten zijn mede afhankelijk van het te bezoeken excursie bedrijf.

Mogelijke excursielocaties:

Friesland:

Vitens, Noordbergum
Woudagemaal, Lemmer
Frisia Zout, Harlingen
Landustrie, Sneek
Paques, Balk
Thialf, Heerenveen
Wetterskip Fryslân (Rioolwaterzuivering installaties), Dokkum, Harlingen, Kootstertille, Sneek, Bolsward

Groningen:
Waterschap Hunze en Aas
Waterschap Noorderzijlvest
NAM

Drenthe:
Waterschap Drents Overijsselse Delta


Dagdeel 3:
Wetsus op bezoek in uw klaslokaal
In het laatste deel van het interactieve lesprogramma komt de 'waterprof' van Wetsus wederom naar uw school. De leerlingen maken door middel van 1 demonstratieopstelling en meerdere andere activiteiten kennis met de technologische ontwikkelingen in de watersector.

Boekingen

Wilt u met uw bedrijf of school deelnemen aan het excursieprogramma, dan kunt u contact opnemen met Wetsus via 058-284 30 00 of talent@wetsus.nl.

combining scientific excellence with commercial relevance