European centre of excellence
for sustainable water technology

NAM

junior

Voor het basisonderwijs heeft Wetsus het afgelopen schooljaar in samenwerking met de NAM (Shell) een netwerk van regionale excursielocaties in Groningen en Drenthe ontwikkeld. Het totale programma bestaat uit een driedaags lesprogramma, verzorgt door de ‘Professor’ op school en bij de bedrijven. In het kader van Jet-Net Junior zal dit concept uitgerold worden en inhoudelijk aangepast worden aan de inhoud en expertise van deelnemende bedrijven. De uitvoering van deze Drie Daagse onderscheidt zich van de Water Drie Daagse in Friesland. Dit komt omdat ook Jet-Net bedrijven die zich niet met water bezig houden mee kunnen doen aan het excursie programma. Daarmee wordt de inhoud van het programma anders en wordt niet alleen het onderwerp water belicht. Het belangrijkste detail van het programma wat wel overeind dient te blijven is het thema ‘Techniek’. Alle bedrijven zullen namelijk dit thema opnemen in het excursieprogramma, maar alleen toegepast in hun eigen werkveld.

NAM-logo-beeldmerk

In de jaren veertig werd aardolie ontdekt in de bodem bij Schoonebeek. Daarom richtten de oliebedrijven Shell en Esso in 1947 de Nederlandse Aardolie Maatschappij op. Afgekort: de NAM. Dit bedrijf moest de aardolie in Nederland gaan opsporen en uit de grond halen. Tijdens het zoeken naar aardolie, vond de NAM toevallig ook aardgas. Meestal waren dat kleine gasvelden. Maar in 1959 vond de NAM een enorm aardgasveld bij Slochteren: het Groningen-gasveld. Later bleek op veel meer plekken in Nederland aardgas in de grond te zitten. Vanaf ongeveer 1970 haalt de NAM ook aardolie en aardgas uit de Noordzeebodem.

Werken aan de toekomst
We kunnen niet altijd aardgas uit de grond blijven halen. Op een gegeven moment is het op. Toen het Groningen-gasveld gevonden werd, besloot de Nederlandse regering de helft van ons gas te verkopen aan het buitenland. De regering dacht namelijk dat we in de toekomst wel andere energiebronnen zouden gaan gebruiken, zoals kernenergie. En dat we het aardgas dan niet meer zo hard nodig zouden hebben. Dat bleek niet zo te zijn. We gebruiken nog steeds onze aardgasvelden. Daarom bedacht de regering in 1974 een ander plan. Ze vond dat we moesten zoeken naar andere, kleinere gasvelden in Nederland. De NAM ging toen druk aan het werk. Met succes: sindsdien zijn er heel veel kleinere gasvelden ontdekt, in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Noord- en Zuid-Holland. En onder de Noordzee en Waddenzee. Tegenwoordig halen we ongeveer de helft van ons aardgas uit het grote Groningen-gasveld. De rest halen we uit de kleine velden. Zo doen we langer met het grote gasveld.

Excursie Jet-Net Junior
Het Drie Daagse programma gaat dus verder naast het thema water. Wetsus organiseert i.s.m. NAM een drie daags programma waarbij de Professor op school met de leerlingen aan de slag gaat met het thema Techniek. De NAM verzorgt op haar beurt de excursie en neemt hierin de leerlingen letterlijk mee 'de diepte' in.

Klik voor meer informatie over de NAM.

combining scientific excellence with commercial relevance