European centre of excellence
for sustainable water technology

Human Capital Water

Logo-voor-web

Human Capital Roadmap - Water

De Nederlandse watersector heeft volop groeikansen, maar daarvoor zijn wel voldoende goed geschoolde mensen nodig. Het vinden van gekwalificeerde mensen die in de sector willen werken, is echter niet zo eenvoudig. De komende tien jaar verlaten circa een miljoen mensen de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze enorme uitstroom wordt maar gedeeltelijk gecompenseerd door instroom vanuit de opleidingen. Een instroom die bovendien steeds minder kiest voor een carrière in de techniek of in de water- sector. Niet omdat de watersector oninteressant is, maar wel omdat ze de watersector niet kennen. Onbekend maakt onbemind.

Gezamenlijke aanpak voor personeelstekort is hard nodig.Om het dreigende personeelstekort te voorkomen, zullen meer jongeren moeten kiezen voor een watergerelateerde opleiding en uiteindelijk een carrière in water. Daarom hebben een aantal organisaties uit de watersector de handen ineengeslagen en zijn zij het programma Human Capital Water & Delta gestart. Dit programma stimuleert samenwerking tussen organisaties uit de watersector en het onderwijs om zo jong talent te inspireren om te kiezen voor een studie en carrière in de wereld van water.

New Image

Het programma Human Capital Water & Delta heeft drie speerpunten:

Imago
Vergroten van de bekendheid en versterken van het imago van de watersector. Het imago van de Nederlandse watersector is er een van technisch en bestuurlijk, met weinig uitdaging. Toch zal de watersector op niet al te lange termijn met antwoorden moeten komen op klimaat- verandering en de bijbehorende stijging van de zeespiegel. Wil de sector zijn toonaangevende positie op de internationale watermarkt behouden, dan is het noodzakelijk de interesse van jongeren in de watersector te vergroten.

Water in het onderwijs
Door structurele samenwerking tussen werkveld en onderwijs krijgen water en onderwijs een meer prominente plek in het les- en studieprogramma (van basis- tot en met wetenschappelijk onderwijs). Human resources management; het boeien en binden van huidige medewerkers en het interesseren van nieuwe doelgroepen voor de watersector.

Regionale aanpak
Naast samenwerking binnen de inhoudelijke pijlers (imago, onderwijs, HR) werkt Human Capital Water ook met een regionale aanpak. Hierin werken juist partijen binnen een geografisch gebied met elkaar samen. Inmiddels zijn er vijf regionale cluster actief.

De regio Noord-Nederland (Friesland, Groningen en Drenthe) wordt aangevoerd door Wetsus.

Zie voor meer informatie: www.nwp.nl.

combining scientific excellence with commercial relevance