European centre of excellence
for sustainable water technology

Jet-Net

Logo Jet-Net fc

Tevens is Wetsus verbonden met de organisatie Jet-Net (Jongeren en Technologie Netwerk Nederland). Deze organisatie bestaat uit Nederlandse technologische bedrijven en havo/vwo-scholen. Samen laten zij leerlingen ervaren dat technologie uitdagend, zinvol en maatschappelijk relevant is. In samenwerking met de scholen ontwikkelen de bedrijven leeromgevingen voor de bètavakken. In onze regio proberen we door middel van gastlessen, workshops, excursies en veel meer jongeren met eigen ogen te laten zien dat je met water en technologie een goede, veelzijdige en interessante baan kunt vinden.

Profielwerkstukbegeleiding
Medewerkers van Wetsus adviseren scholieren bij de voorbereiding en uitwerking van hun profielwerkstuk en het bijbehorende onderzoek.

Workshops en voorlichting
Leerlingen in de bovenbouw leren in concrete werkopdrachten of studieprojecten hoe het is om een plan of rapport te presenteren over onderwerpen uit de actualiteit van technologie en innovatie.

Bedrijfsbezoek en gastlessen
Door de leerlingen voor te lichten op school of bij Wetsus zelf, komt lesstof tot leven. Leerlingen krijgen een goed en actueel beeld van de toepassingen en nieuwe ontwikkelingen binnen watertechnologie. Ook krijgen zij hierdoor beter zicht op beroepsperspectieven in de watersector.

Jet-Net Evenementen:

Jet-Net Career Day
Elk jaar organiseren de Jet-Net bedrijven een groots opgezet educatief evenement voor leerlingen uit 4 havo en 5 vwo waarin zij actief kennismaken met de nieuwste technologieën bij de bedrijven. Het doel van dit 2daags evenement is dat de jongeren een beter beeld krijgen van de vele carrièremogelijkheden in de industrie en technologie.

Meet the Boss
Meet the Boss is een debatwedstrijd met een topmanager (the boss) van een Jet-Net bedrijf en vier klassen van verschillende middelbare scholen uit de buurt van het bedrijf. Zij gaan met elkaar de debatstrijd aan. Tijdens de landelijke finale strijden alle winnaars van de voorrondes tegen elkaar.

Docentendagen
De Jet-Net docentendag is een jaarlijks evenement voor de docenten en decanen van Jet-Net en Universumscholen. Het doel is om de docenten en decanen kennis te laten maken met andere scholen en bedrijven. Iedere docentendag heeft een thema dat de praktijkgerichtheid van de lessen voor de leerlingen versterkt.

Voor meer informatie over Jet-Net kunt u terecht op www.jet-net.nl.

Voor vragen en informatie neem contact op met Jos van Dalfsen; 058-284 3000 of .

combining scientific excellence with commercial relevance