European centre of excellence
for sustainable water technology

SNN

Het SNN faciliteert partijen in Noord-Nederland om hun ambities gericht op innovatieve, duurzame en inclusieve groei van Noord-Nederland, te realiseren.

Wetsus heeft voor haar Talent Programma een bijdrage ontvangen vanuit SNN om de continuïteit van technologieontwikkeling, innovatie en voldoende opgeleid personeel voor de Watersector te garanderen (2009-2013).

De braindrain die het Noorden lange tijd heeft gekend (doordat hoogopgeleiden Noorderlingen bij gebrek aan kennisintensieve werkgelegenheid vertrokken naar het Westen) moet worden omgedraaid in een ‘braingain’ om voldoende arbeidspotentieel te kunnen garanderen voor de bemensing van de Europese waterhub. 

Met bijdrage vanuit SNN hebben kennisinstellingen, onderwijsinstellingen, regionale overheden en bedrijven uit de watersector, arbeidsmarktkansen in de technische sectoren gepresenteerd aan de toekomstige kennismedewerker. Door middel van inspirerend onderwijs en een goede samenwerking met het regionale bedrijfsleven, zijn vele waardevolle initiatieven gestart in de regio op het gebied van watertechnologie promotie (een van de regionale speerpunten). Maar ook landelijke programma’s zoals de Human Capital Roadmap Water voor het basis- en voortgezet onderwijs worden uitgevoerd.

Een groot deel van de programma`s, ontwikkeld met middelen vanuit SNN, worden op dit moment voortgezet onder de noemer; WaterCampus Talent Program.

subsidie04-2013
combining scientific excellence with commercial relevance