European centre of excellence
for sustainable water technology

Prime Minister Mark Rutte visits Wetsus

Published: 20 augustus 2018

Prime Minister Mark Rutte visited Wetsus today. On this occasion, Wetsus Executive Board member Johannes Boonstra presented the Regional Water Technology Deal. This is a plan, made by 15 institutions from the Northern Netherlands, to further develop WaterCampus Leeuwarden and the knowledge-based economy in the field of water technology. In the plan, the Dutch government is invited to co-invest with the other actors in Wetsus and WaterCampus Leeuwarden.

Persbericht

WaterCampus Leeuwarden wil samen met Rijk noordelijke kenniseconomie versterken

WaterTech Regiodeal overhandigd aan minister-president RuttePremier Rutte heeft tijdens zijn werkbezoek aan WaterCampus Leeuwarden op maandag 20 augustus de WaterTech Regiodeal in ontvangst genomen. Deze Regiodeal is een gezamenlijk voorstel van 15 noordelijke partijen voor de doorontwikkeling van WaterCampus Leeuwarden en de kenniseconomie rond watertechnologie. Het voorstel is een reactie op de oproep van het Rijk aan regio’s om met voorstellen te komen voor het aanpakken van maatschappelijke opgaven en het verzilveren van economische kansen in de regio.

In de WaterTech Regiodeal gaan de wereldwijde waterbeschikbaarheidsuitdagingen en regionale economische ontwikkelkansen hand in hand. Water is een belangrijke drager van duurzaamheid en welvaart. Wereldwijd, maar ook in Nederland, groeien watergerelateerde problemen. De Regiodeal biedt een oplossing hiervoor in de vorm van de doorgroei van WaterCampus Leeuwarden tot volwassen campus: de Europese hub en innovatiemotor voor nieuwe doorbraaktechnologie voor waterbehandeling. Dit betekent ook een sterke stimulans voor Noord-Nederland, want hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de regionale opgaven op het gebied van economische structuurversterking, krimp, kenniseconomie en innovatie.

In de afgelopen jaren heeft de samenwerking op WaterCampus Leeuwarden al geresulteerd in vele nieuwe kennisintensieve bedrijven, een uniek innovatie-ecosysteem, een internationaal vooraanstaand kennisinstituut en een doorgaande leerlijn van mbo tot PhD. Recent heeft nationaal onderzoek (Buck Consultants) WaterCampus Leeuwarden als een van de snelst groeiende campussen van Nederland benoemd, met een nog bescheiden kritische massa. Voor de regio Fryslân is de uitbouw van WaterCampus Leeuwarden van groot belang voor het verder versterken van de regionaal economische structuur. Doorontwikkeling van WaterCampus zal daarnaast ook de impact, innovatiekracht, samenwerking en ontwikkeling in de nationale watersector versterken.

Het Rijk wordt in het voorstel uitgenodigd om met een bedrag van totaal €25 miljoen bij te dragen aan de ontwikkeling. Samen met bijdragen vanuit bedrijven, kennisinstellingen, regionale overheden en de EU is een totale investering van bijna €150 miljoen voorzien voor de komende 10 jaar.

Eind augustus zal de WaterTech Regiodeal formeel worden ingediend bij het ministerie van LNV.

Betrokken partijen Watertech Regiodeal:
Wetsus, Water Alliance, Centre of Expertise Water technology, Gemeente Leeuwarden, Provincie Fryslân, Innovatiepact Fryslân, Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water, Waterapplicatiecentrum, Hogeschool Van Hall Larenstein, NHL Stenden Hogeschool, Wetterskip Fryslân, Gemeente Sudwest Fryslân, WLN, Paques/Biobizzhub en de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord Nederland (NOM).
Naast deze partijen zijn via Water Alliance, CEW en Wetsus meer dan 200 internationale bedrijven (> 50% MKB) en 35 Europese kennisinstellingen duurzaam betrokken bij WaterCampus Leeuwarden.regiodeal
combining scientific excellence with commercial relevance