European centre of excellence
for sustainable water technology

NWO-report confirms added value of Wetsus for water technology sector

Published: 11 juli 2019

(English version below)

NWO-rapport bevestigt de meerwaarde van Wetsus voor de watertechnologiesector

De raad van bestuur van NWO heeft het rapport van de evaluatie van Wetsus vastgesteld. NWO draagt in het kader van het Kennis- en Innovatiecontract (KIC) bij aan Wetsusprogramma, het samenwerkingsverband van bedrijven en universiteiten op het gebied van watertechnologie. Een onafhankelijke commissie heeft begin dit jaar de meerwaarde van Wetsus geëvalueerd.
De commissie is positief over het publiek-private samenwerkingsmodel van Wetsus. Zij typeert Wetsus als een 'central hub' van laagdrempelige services en faciliteiten vooral voor het MKB. Wetsus heeft bewezen meerwaarde voor het watertechnologielandschap in Nederland. Tegelijk doet de commissie een aantal aanbevelingen ten aanzien van het financieringsmodel en de bijdrage van NWO.
Voor het rapport is o.a. gebruik gemaakt van deze scientific audit.

NWO-report confirms added value of Wetsus for water technology sector

The Executive Board of NWO has approved the report of the evaluation of Wetsus. NWO contributes to the Wetsus program through the Knowledge- and Innovation Contract. An independent committee has evaluated the added value of Wetsus.
The committee is positive about the public-private partnership model of Wetsus and characterizes Wetsus as a ‘central hub’ for easy accessible service and facilities, especially for SME’s . Wetsus has a proven added value for water technology in The Netherlands.

Amongst others, these reports were used by the committee.

combining scientific excellence with commercial relevance