European centre of excellence
for sustainable water technology

Wetsus Talent Program

Wetsus plays an important role in the national Human Capital Roadmap Water (HCR), in which all relevant players of the Dutch water sector cooperate in order to interest youngsters for a career in water. The HCR is focused upon education, job-market orientation and HR-policy and is characterized by several fields of attention.

verzameling w3d

Instroom in watergerelateerde vervolgopleidingen kun je alleen vergroten door meer jongeren te interesseren voor water. WaterCampus Leeuwarden tracht de interesse op te wekken door scholieren tijdens hun schoolcarrière via inspirerende ontmoetingen en activiteiten in contact te brengen met de veelzijdige wereld van water. Zo bezoekt de 'WaterProfessor' meer dan 100 basisscholen in Friesland met een interactieve lessenserie. In het voortgezet onderwijs richt de WaterCampus zich op profielkeuzevoorlichting, excursies, ontwerpopdrachten, gastlessen, wedstrijden en wordt lesmateriaal ontwikkeld in samenwerking met het onderwijs.

Wetsus werkt met een vast team van 5 docenten aan diverse projecten welke gebruikt kunnen worden binnen het Basis- en Voortgezet onderwijs.

Docenten:
• Jan Melein – Natuurkunde
• Marco de Graaff – Marine Biologie
• Jan Jurjen Salverda – Natuurkunde
• Lisette Holtkuile – TOA
• Amber Dammers – Millieukunde

Support:
• Marlieke Sietsema – Manager Talent Program
• Jeanette Hoekstra – Secretaresse/boekingen
• Tineke Buis – Secretaresse/boekingen

Een overzicht van onze activiteiten is terug te vinden in de linker kolom op deze pagina.

Leerlijn water Leeuwarden

Leerlijn Water

Het WaterCampus Talent Programma is een belangrijke pijler in de leerlijn water. De strategie om nog meer gezamenlijk te opereren past binnen de ambities van deze leerlijn. Met het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (mbo), Centre of Expertise Water (hbo) en Wetsus Academy (MSc) in Leeuwarden heeft het noorden een unieke studieomgeving gecreëerd waarin op alle onderwijsniveaus watertechnologie onderwijs aangeboden wordt. Aansluitend hierop kunnen studenten doorstromen in een PhD traject bij Wetsus of uitstromen richting de watersector.

Het WaterCampus Talent Programma wordt ondersteund door:

leeuwarden
combining scientific excellence with commercial relevance