European centre of excellence
for sustainable water technology

Executive Water MBA

MBA program focused on water

Interested in following an executive MBA program focusing on water innovation? Together with Empower people, NOVI Lemniscaat School of Management en SkillsTown, Wetsus offers a dedicated MBA program. For more information, please visit novi.nl or contact Ronald Wielinga.

Information in Dutch:

Executive Water MBA
Wetsus is in 2014 in zee gegaan met Empower people, NOVI Lemniscaat School of Management en SkillsTown, om een water MBA te ontwikkelen en aan te bieden in een opzet die goed aansluit op de markt. Het curriculum zoals aangeboden door bovengenoemde partijen bestaat uit 7 losse modules (ook apart te volgen) en een thesis. Het programma is een combinatie van e-learning en face to face bijeenkomsten. Alle deelnemers worden individueel begeleid door een professor en hebben een eigen coach. De 1e deelnemers van de Executive Water MBA zijn in januari 2015 gestart. Voor meer informatie zie: novi.nl.
Indien u belangstelling heeft voor het lesmateriaal stuur dan een email naar Ronald Wielinga. U ontvangt dan een tijdelijke login om het programma te bekijken.

Achtergrond en ontstaan Water MBA
In het kader van het SNN project WWEEP (Wetsus Water Entrepeneurship Education Program) heeft Wetsus het fundament gelegd voor een Water MBA programma. De oorspronkelijke bedoeling hierbij was om samen met RSM, Rotterdam School of Management, een 2-jarig MBA programma gericht op de watersector te ontwikkelen en aan te gaan bieden. De hoge kosten van een dergelijk programma voor de deelnemers en de tweejarige opzet met vooral veel weekend-contactmomenten bleken echter niet te voldoen aan de behoeften en mogelijkheden van de beoogde deelnemers/cursisten uit de watersector. Dit inzicht, in combinatie met de kennis die tijdens het SNN project is opgedaan m.b.t. het curriculum, is het fundament geweest voor het alternatief ontwikkelde MBA programma dat sinds 2015 wordt aangeboden onder de naam Executive Water MBA.

De kennis en het fundament die in het SNN WWEEP project zijn opgedaan laten zich als volgt samenvatten:
· Analyse van de publiek-private watersector; wat zijn de specifieke kenmerken daarvan waar
  een MBA opleiding zich op zou moeten richten? Welke kennis en inzichten zouden de MBA-
  graduates moeten ontwikkelen? Dit is met name gedaan door het houden van interviews
  met stakeholders (publieke en private bedrijven, relevante overheden, MBA educatie-experts)
  door specialisten van Wetsus en RSM.
· De watersector heeft managers, ondernemers en specialisten nodig met zowel een goede
  inhoudelijke kennis als algemene managementkwaliteiten. De internationale watersector
  wordt geconfronteerd met enorme technische en maatschappelijke uitdagingen, zoals
  waterschaarste, publiek-private integratie en vergrijzing van de bevolking. Maar ook
  onderwerpen als klimaatverandering en waardecreatie spelen in de watersector.
· Op grond van het bovenstaande is een inventarisatie van actuele business cases uit de
  watersector gemaakt, als basis voor MBA lesmodules. Deze actuele business cases zijn: Big
  data, Asset management, Successful setting up and implementing projects in developing
  countries, Technology and the limits of technologic development, Raw material recovery and
  Public private integration.
· Marktonderzoek: tijdens de ontwikkeling van de MBA is voortdurend gesproken met de
  bedrijven en instellingen die de deelnemers voor de MBA beoogd waren te leveren. Dit heeft
  geleid tot de in de inleiding beschreven conclusie dat het programma in de beoogde vorm
  niet aansloot op de financiële en praktische mogelijkheden van de beoogde deelnemers. Het
  is daarbij duidelijk, dat bedrijven sinds de crisis die startte in 2008 veel minder in staat en
  bereid zijn om te investeren in relatief dure (in geld en uren) MBA-opleidingen. Bedrijven
  hebben behoefte aan een opleiding met aparte modules die deelnemers in hun eigen tempo
  kunnen volgen en waarbij veel aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling. Om reistijd te
  beperken dient het programma een combinatie van face to face bijeenkomsten en e-learning
  te zijn en de opleiding dient geaccrediteerd te zijn en tegen relatief lage kosten te volgen. De
  beoogde opzet voldeed niet aan die eisen.
· Op grond van het bovenstaande is aan het eind van het WWEEP project onderzocht of en
  hoe alle opgedane inzichten, kennis, reputatie en contacten konden worden ingezet voor een
  MBA-programma dat beter aansluit op de mogelijkheden en behoeften. Dat heeft geleid tot
  de aanzet van de Executive Water MBA, welke is opgezet en gelanceerd na afloop van het
  WWEEP project.

logo tbv MBA
combining scientific excellence with commercial relevance