Menu

€ 8 million for consortium Enabling water technology

A consortium, consisting of Wetsus, University of Groningen, Deltares and NOM receives € 8 million to faster translate water technology research results into society and the economy. This will accelerate the transition towards a more circular, sustainable and climate neutral economy.

The Netherlands Enabling Watertechnology (NEW) consortium stimulates startups and other entrepreneurship initiatives in water technology: water treatment, reuse of water and raw materials, production and storage of energy from water and smart management of the water system are the main topics.

NEW has two pillars: knowledge transfer and an investment fund. Promising initiatives are scouted,, guided in the valorization process and after selection nominated for a review by the NEW-fund.  Without the financial support, a lot of good ideas may not make it to the market.

The NEW consortium is one of three consortia to receive € 8 million, was announced by the Dutch ministry of Education, Culture and Science and the Dutch ministry of Economic Affairs and Climate Policy.

Press release in Dutch:

Netherlands Enabling Watertechnology consortium krijgt € 8 miljoen van het rijk

Samenwerking van Wetsus, RUG, Deltares en NOM gehonoreerd

23 maart 2021

Het consortium bestaande uit Wetsus, Rijksuniversiteit Groningen, Deltares en de NOM krijgt € 8 miljoen van het rijk om kennis uit watertechnologie-onderzoek beter naar de markt en de samenleving te brengen, om zo de transitie te versnellen naar een circulaire, duurzame en klimaatneutrale economie.

Het Netherlands Enabling Watertechnology (NEW) consortium stimuleert starters en initiatieven op het gebied van watertechnologie: waterbehandeling, water- en grondstoffenhergebruik, productie en opslag van energie uit water en slimmer beheer van het watersysteem zijn de hoofdthema’s. 

Water is een eindige bron, zonder schoon en veilig water kunnen we niet leven op aarde. Water speelt daarnaast een grote rol in diverse sectoren, zoals land- en tuinbouw, voedsel, gezondheid, energie en chemie. Door klimaatverandering, vervuiling, verspilling, een sterke toename van gebruik en uitputting van eindige bronnen bestaat op vele plaatsen in de wereld al een acuut watertekort. Vele economische sectoren zullen daarom komende decennia een transitie moeten ondergaan naar circulair en klimaatneutraal produceren, waarbij schoonwatervoorraden niet worden uitgeput of vervuild. Hiervoor zijn watertechnologische innovaties nodig die op grote schaal en tegen aanvaardbare kosten kunnen worden ingezet.  Die behoefte aan doorbraakinnovaties biedt kansen aan innovatieve Nederlandse starters en ondernemers.

Het NEW-plan bestaat uit twee onderdelen: kennisoverdracht en een fonds. De partners in het kennisoverdrachtsdeel gaan kansrijke kennisstarters scouten, hen versneld laten ontwikkelen en de meest veelbelovende starters voordragen bij het NEW-fonds. Zonder de financiële ondersteuning vanuit het NEW-fonds zullen veel goede ideeën op watertechnologiegebied de markt uiteindelijk niet halen. In het NEW-kennisoverdrachtsplan, gecoördineerd door Wetsus, bundelen drie internationale topinstituten (Wetsus, RUG en Deltares) hun valorisatiekracht en -ambities. Door de gecombineerde kennis en brede expertise zullen sterkere innovaties worden ontwikkeld door de kennisstarters. Dit, in combinatie met het NEW-fonds dat wordt beheerd door de NOM, leidt tot meer kansrijke kennisstarters en een snellere transitie van startups naar de groeifase.

In de tweede tender van de Thematische Technology Transfer (TTT) regeling kunnen de komende jaren enkele tientallen nieuwe kennisintensieve bedrijven van de grond komen. Dit gebeurt op basis van excellent onderzoek door universiteiten en andere kennisinstellingen, samen met private investeerders.  Het Netherlands Enabling Watertechnology (NEW) consortium is een van de drie consortia die elk € 8 miljoen krijgen, zo is bekend gemaakt door minister Van Engelshoven (OCW) en staatssecretaris Keijzer (EZK). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hebben de consortia geselecteerd.