Menu

[young wetsus]
over ons

Missie

Wetsus speelt, samen met de partners van de WaterCampus Leeuwarden, een belangrijke rol in het inspireren van kinderen en jongvolwassenen. Wij bieden programma’s voor de jeugd om te kiezen voor een wetenschappelijke of ondernemende carrière waarmee ze wereldwaterproblemen kunnen oplossen. Young Wetsus doet dat op verschillende manieren voor kinderen van tien jaar en ouder door in de klas langs te gaan en kansen te bieden aan jonge onderzoekers om in aanraking te komen met de volledige breedte van de watertechnologische wetenschappen.

Voor zowel de basis- als middelbare school bieden wij materialen en diensten aan voor leraren en leerlingen om met het onderzoek van Wetsus in aanraking te komen (Zie onze ‘Doe mee!‘-pagina voor meer)

op de basisschool

Voor de noordelijke scholen, voor leerlingen van groep 7 en 8, biedt Young Wetsus verschillende programma’s aan op niveau.

De waterprofessor: Wij zien dat jonge kinderen opvallend veel op wetenschappers lijken als het gaat om denkwijze en leren. De kleintjes testen hun hypotheses met het vergaren van data en door middel van zoektochten naar verbanden; ze leren van statistieken, informele proeven en door naar elkaar te kijken en luisteren. Om dit gedrag te stimuleren, sturen wij vanuit Wetsus onze ‘waterprofessoren’ naar basisscholen voor een driedaags inspiratieprogramma. De leerlingen krijgen te maken met vele proeven waarin ze zelf de boel mogen uitvogelen en bezoeken een watertechnologisch bedrijf of bijvoorbeeld een waterzuivering. In de afgelopen jaren zijn er meer dan 800 waterprofessorbezoeken geweest.

Het Excellence programma – 8+: Een unieke ervaring van vier lessen voor de hoogbegaafde leerling. De kinderen worden uitgedaagd om een wereldwaterprobleem op te lossen met behulp van technologie. In een van de lessen krijgen de leerlingen de kans om een dagdeel Wetsus te bezoeken en experimenten te doen in ons lab.

op de middelbare school

Samen met leraren, wetenschappers en bedrijven, vertaalt het Young Wetsus talentprogramma de watertechnologie naar een niveau dat echt past bij volgende generatie onderzoekers, zodat ook zij wat te weten komen over de impact en de toepassingen van de sector. Dit geeft ons een palet aan producten en diensten, toegespitst op middelbare scholieren. Dit doen we aan de hand van evenementen, wedstrijden, lesmateriaal en andere programma’s. Een greep hieruit:

Het Honorsprogramma: een select groepje leerlingen wordt uitgenodigd om gedurende een groot deel van het schooljaar wekelijks te werken aan hun eigen onderzoeksproject bij Wetsus, met de hulp van Wetsuspromovendi. De studenten tonen hun vondsten vervolgens op een internationale science fair. Tot drie jaar lang kunnen ze aan een project werken om met enorme diepgang kennis te maken met de wetenschap in ons onderzoeksinstituut.

De Lab experience day; Tweemaal per maand organiseren we in eigen lab een watertechnologiepracticum voor tweedeklassers. Op deze dag leren de studenten onderzoeksvaardigheden, samenwerking, buiten de lijntjes denken en initiatief te nemen.

Voor meer informatie over onze programma’s en producten, zie onze Doe mee!-pagina.

Team

Waterprofessoren:
• Jan Melein – Natuurkunde
• Jan Jurjen Salverda – Natuurkunde
• Marlieke Sietsema – Scheikunde
• Monique Suelmann – Biotechnologie
• Nienke Sinnema – Biologie