Menu

Bijeenkomst: Mestvergisting: goed of slecht?

Een blik op de bodem en kringlopen

Woensdag 30 november, 19.30 uur.

Droogte, fosfaat, stikstof, gasprijzen; de boer staat voor nogal wat uitdagingen de komende jaren. Kunnen nieuwe technologische inzichten een uitkomst bieden? Milieutechnologen in samenwerking met bodemonderzoekers van onderzoeksinstituut Wetsus praten je bij over hun zoektocht naar duurzame, circulaire veehouderij en akkerbouw. De avond is vol met nieuw onderzoek gericht op gezonde, vruchtbare en watervasthoudende bodems met focus op organische stof en het bodem microbioom (bacteriën en schimmels). De vraag of vergisting en digestaat ons kunnen helpen future-proof te worden staat op deze avond centraal. Wij kijken nu al uit naar een avond met interessante discussies over een duurzame toekomst. Deelname is gratis, registratie is wel noodzakelijk, klik daarvoor hier. Registratie is mogelijk tot 29 november, 12.00 uur.

Locatie: Wetsus, Oostergoweg 9, 8911 MA Leeuwarden (parkeerruimte beschikbaar)

Programma:

19.30 – 19.45:   Inloop

19.45 – 20.00    Zoektocht naar duurzame technologie voor de landbouw: wat is visie van Wetsus op duurzame oplossingen? Hoe pakt Wetsus onderzoek aan? Cees Buisman, wetenschappelijk directeur Wetsus

20.00 – 20.30    Kunnen vergisters bijdragen aan meer organische stof in bodems en nutriëntenkringloop?

Organische stof, fosfaat en stikstof uit mest moeten hergebruikt worden voor een duurzame en robuuste landbouw. Maar hoe? We bespreken de nieuwste inzichten hoe meer dan biogas kan teruggewonnen worden tijdens vergisting: Uit mest gemaakte kringloopproducten. We laten zien hoe deze producten gemaakt worden en wat ze kunnen betekenen voor de landbouw. Ook vergelijken we de invloed op de bodem van composteren, bokashi en vergisten. Chris Schott, contactpersoon en onderzoeker landbouw en circulariteit Wetsus

20.30 – 21.00    Heeft digestaat een positieve rol als actieve bodemkweker?

Mest is de thuisbasis voor veel nuttige bacteriën en schimmels. Deze microorganismen zorgen voor een actieve bodem en spelen een belangrijk rol in bodems vruchtbaarheid. Maar het effect van micro-organismen op bodem is complex, heel langzaam en nog niet helemaal helder. Is er verschil tussen drijfmest en digestaat? Tijdens een langdurige test met digestaatbemesting hebben wij gekeken naar wat in de bodem schuilgaat en hoe dat planten en gewassen kan beïnvloeden. Eline Keuning, bodemspecialist Bioclear Earth en onderzoeker Wetsus

21.00 – 21.30    Pauze

21.30 – 22.00    Discussie en napraten

22.00                  Afsluiting