Menu

Wetterskip Fryslân en Wetsus onderzoeken afvalwater huishoudens   

Wetsus and Wetterskip Fryslan (Water board) will work together to intensify research into domestic waste water. Wetterskip Fryslan issued a press release about this in Dutch. Research wil focus on energy from wastewater, resource recovery and removal of micropolutants.

Wetterskip Fryslân gaat samen met Wetsus, het Leeuwarder onderzoeksinstituut voor watertechnologie, vervolgonderzoek doen naar het winnen van energie, het terugwinnen van grondstoffen en het verwijderen van microverontreinigingen uit afvalwater van huishoudens. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân stelt daarvoor de komende vier jaar 250.000 euro beschikbaar. Johannes Boonstra, lid van de raad van bestuur van Wetsus en Annet van der Hoek, dagelijks bestuurslid bij Wetterskip Fryslân zetten dinsdag 23 mei hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst.   

Afvalwater bevat energie en waardevolle grondstoffen die het waterschap kan terugwinnen, maar ook microverontreinigingen die ze zoveel mogelijk uit het water willen zuiveren. Een voorbeeld daarvan is medicijnresten. Wetsus onderzoekt de mogelijkheden om het afvalwater op wijkniveau te behandelen. Met geavanceerde technologie maken ze microverontreinigingen onschadelijk. Ook worden nutriënten en organische stof teruggewonnen. Dit zijn goede meststoffen voor de landbouw. Het onderzoek richt zich op de verdere ontwikkeling en de kostenefficiëntie van de technologie, op de implementatie van de nieuwe concepten in woonwijken en op de mogelijkheden om de teruggewonnen meststoffen uit rioolwater terug naar de landbouw te brengen. 

Hergebruik grondstoffen 

Huishoudelijk afvalwater, zoals douche- en toiletwater en water uit de gootsteen, gaat via het rioleringsstelsel naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties van Wetterskip Fryslân. Daar wordt het water gezuiverd en daarna teruggestort in het oppervlaktewater. Niet alle stoffen zijn via de rwzi’s terug te winnen of uit het water te halen. Wetterskip Fryslân hoopt dat door deze nieuwe technieken uiteindelijk het rioolwater beter gezuiverd wordt en meer grondstoffen hergebruikt worden.  

Voor dagelijks bestuurslid Annet van der Hoek, portefeuillehouder Innovatie, was de ondertekening een mooie afsluiting van haar bestuursperiode bij Wetterskip Fryslân: ‘Ynnovaasje is tige wichtich foar de takomst van Wetterskip Fryslân. We moatte trochgean mei ynvestearjen om alle opjeften yn it wetterbehear oan te kinnen.’ Dinsdagavond werd het nieuwe dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân benoemd. 

  

Foto: Fotobureau Hoge Noorden